Zasada działania autorskiego półautomatycznego oprogramowania typu EXPERT ADVISOR HEDGE 2.0

Cel działania automatu:

Półautomat to znaczy, że w pozycję wchodzimy sami a resztą zajmuje się HEDGE 2.0

Automatyczne ustawianie kolejki zleceń oczekujących (Hedge), w wyniku których pierwotnie otworzone w złym kierunku (lub które nie doszło do TP) zlecenie inicjujące typu Market / Stop / Limit zostaje zabezpieczone zamiast StopLoss przeciwstawnym zleceniem obronnym , o asymetrycznej wielkości, efektem którego będzie zamknięcie wszystkich pozycji łącznie na BE („zero”).

Zasada działania:

(przykład dla pozycji LONG - w przypadku SHORT-a, analogicznie przeciwny kierunek)

 

Krok 1:

Zostaje otworzona pozycja długa o wielkości 1 Lot przy przykładowej cenie = 1

hg 1

Krok 2:

Cena nie doszła do TP i zawróciła dochodząc do poziomu, na którym standardowo uruchamia się SL, a w naszym przypadku zlecenie obronne Hedge (Sell stop) ale o wielkości asymetrycznej do zlecenia inicjującego. Jego wielkość określa algorytm zapisany w automacie zależny od przyjętej strategii.

hg 2

Krok 3 :

Cena nie doszła do poziomu pozwalającego na zamknięcie na BE i zawróciła w kierunku Long. W momencie osiągnięcia poziomu otwarcia zlecenia inicjującego uruchamia nam się zlecenie obronne Hedge (Buy stop) również o asymetrycznej wielkości wynikającej z zapisanego algorytmu i przyjętej strategii

hg 3

Krok 4

i następne są kontynuacją powyższego mechanizmu

 

hg 4

i kolejne

 

hg 5

 

Przy powyższym schemacie może dojść do jednej z dwóch sytuacji:

  1. Cena wyjdzie poza strefę TP/BE zamykając wszystkie pozycje z łącznym wynikiem „zero +”

  1. Zostanie uruchomiony bezpiecznik lub ze względu na zbyt dużą ilość otwieranych pozycji w stosunku do kapitału na rachunku, zabraknie depozytu i/lub broker zamknie zlecenia z powodu dojścia do poziomu Margin Call (Margin Out)

 

 

Filmy instruktażowe

 

 

 

 

Nasze sugestie:

Jako sprzedawcy oraz użytkownicy powyższego automatu nie rościmy żadnych praw do samej idei hedge, która jest szeroko dostępna w zasobach internetu. Staraliśmy się jedynie przy wydatnej pomocy kilkoro z użytkowników wersji 1.0 maksymalnie zautomatyzować sam proces zawierania transakcji obronnych w miejsce klasycznie stawianego Stop Loss-a, dodając do tego kilka dodatkowych funkcji.

Pragniemy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że powyższe rozwiązanie nie jest żadnym PANACEUM na potencjalne straty, które mogą być zrealizowane, a jedynie danie sobie kilku-kilkunastokrotnie większej szansy na wyjście obronną ręką z pozycji, która w przeciwnym wypadku standardowo zakończyłaby się zaksięgowaniem straty.

Automat ten nie jest również żadnym „świętym grallem” do zarabiania pieniędzy, a jedynie jak wyżej wspomnieliśmy metodą na ile tylko się da zmniejszenia (ograniczenia) strat.

Wiemy też, że kluczowe do osiągnięcia sukcesu na rynku oprócz profitowych zagrań, są dwa elementy:

- maksymalne zmniejszenie ilości i wartości stratnych pozycji, oraz

- maksymalne zmniejszenie stresu/emocji związanych z tradingiem.

Oba te elementy udało nam się osiągnąć dzięki zastosowaniu strategii hedge.

 

Ponieważ każdy z użytkowników automatu posiada zróżnicowany poziom doświadczenia, chcielibyśmy w dużym skrócie podzielić się naszymi spostrzeżeniami, które być może pomogą w uniknięciu potencjalnych strat.

Nasze spostrzeżenia/uwagi mają charakter wyłącznie podzielenia się wiedzą z użytkownikami i bazują na naszych subiektywnych badaniach. W związku z powyższym nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za podejmowane na tej podstawie decyzje inwestycyjne.

Przed wykorzystaniem zawartych informacji do celów inwestycyjnych, każdy z użytkowników powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w poniższych spostrzeżeniach. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo tylko i wyłącznie do inwestora/tradera.

 

Nasze spostrzeżenia:

 1. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek handlu przy pomocy niniejszego automatu na realnym rachunku, należy zawrzeć kilkaset (minimum 200) transakcji na rachunku demo, aby móc przetestować ustawienia optymalne dla swojej strategii.

 2. Dobór brokera : naszym zdaniem najlepiej do tego typu strategii nadają się brokerzy oferujący dźwignię 1:500. Nie oznacza to, że można przelewarowywać się wielkością zlecenia (przy dźwigni 1:30 gralibyśmy taką samą pozycją jak przy 1:500 ). Oznacza to tylko tyle, że dzięki takiej dźwigni broker blokuje stosunkowo niewielki depozyt, umożliwiając nam otwarcie większej ilości pozycji obronnych niż przy małej dźwigni. Przy tym pamiętać należy o procentowym ryzyku straty w stosunku do kapitału na rachunku.

 3. Dobór waloru : sugerujemy inwestować na walorze/walorach:

 a. których charakterystykę zdołało się poznać we wcześniejszych zagraniach

 b. posiadających jak najmniejszy spread

 c. posiadający jak najwyższą zmienność

Walorami spełniającymi takie warunki prawdopodobnie będą waluty grupy „Majors” i „Minors”, a w szczególności EUR ; USD ; JPY ; AUS ; NZD ; CAD oraz złoto (XAU). Mogą to być również indeksy giełdowe (DAX, S&P500, Nasdaq, DJ30 itp.) oraz ropa pod warunkiem, że walory te kwotowane są w mikrolotach (0,01 lota) u brokerów oferujących wspomnianą dźwignię 1:500.

4. Wielkość pozycji : wydaje nam się, że najbardziej optymalną wielkością pozycji będzie 0,1 lota na każde 1.000 USD balance na rachunku.

Wielkość ta pozwala na kilkunastokrotne przechodzenie przez Strefę Ryzyka [SL] i możliwe bezpieczne wyjście. Jednocześnie przy pozycji 0,1 lota każdy pips daje 1,-USD zysku. Stawiając sobie dzienny target na poziomie 10-15 pips daje nam to ok. 200-300 pips {USD} / miesięcznie na każde 1.000 USD depozytu co stanowi zysk na poziomie ok. 20%-30% miesięcznie. Jest to poziom zysku, który dla wielu profesjonalnych traderów jest poziomem wysoce satysfakcjonującym. Pamiętaj : profesjonalny/zyskowny trading to nie sprint, a maraton – codzienne „stukanie pips-ów jak młotkowy w fabryce”, a następnie „ładowanie ich do wora”. Budowanie bogactwa robi wolumen jakim obracasz. Stopniowe jego zwiększanie przy stałej ilości pips-ów pozwala na oswajanie psychiki z coraz większym stresem. Najwyższym poziomem tradingu jest beznadziejnie nudne wyciąganie „$$$ z bankomatu”. Jeśli to odczucie jest Ci obce, tzn. że wszystko przed Tobą aby być profitraderem .

5. Fuze 1 {Bezpiecznik %} : my ustawiamy go na poziomie 10 % kapitału i bezwzględnie się tego trzymamy. Zwiększanie tego poziomu w trakcie tradu, nawet jeśli kilka razy udało się wyjść obronną ręką kończy się zazwyczaj wyzerowaniem rachunku. Należy tak dobrać parametry wielkości pozycji / mnożnika / SL, aby ilość kolejek była wystarczająca na bezpieczne wyjście. Pamiętaj: na rynku można zarobić nawet i 3 000% zysku /Rocznie, a stracić tylko 100%...

6. Fuze 2 {Bezpieczna ilość kolejek} – wielkość tę staramy się ustawić na poziomie 20 i wyższym. Ważna informacja jest taka, że parametry te tak należy dobrać, aby wielkości wyświetlane w panelu na wykresie spełniały następujący warunek:

            „MarginOut” > „Stop” o minimum 1 kolejkę

Oznacza to, że ilość kolejek zleceń obronnych będzie wystarczająca na ewentualne uruchomienie bezpiecznika Fuze 1

7. TR {Mnożnik} : staramy się przyjąć wielkość równą lub większą 3. Należy pamiętać, że im większy mnożnik, tym mniej kapitału potrzebujemy w formie depozytu do uruchomienia kolejnych zleceń obronnych, ale kosztem większej strefy, którą musi pokonać cena aby wyjść na BE. Z drugiej strony wartość mniejsza pozwala skrócić ww. strefę, ale kosztem szybko zwiększającego się zapotrzebowania na depozyt. Z naszych doświadczeń wynika, że najbardziej optymalną wielkością jest wartość 3.

8. SL : Staramy się nie przekraczać 10 pips (optymalnie ustawiamy między 6-8 pips). Pamiętać należy, że każdy pips zwiększający SL jest przemnażany przez mnożnik {TR} (plus spread i prowizję) zwiększając strefę niezbędną do bezpiecznego wyjścia na BE. Jednocześnie zbyt wąskie SL naraża nas na tzw. „piłowanie” tj. wielokrotne przekraczanie Strefy Ryzyka, powodując niepotrzebnie ciągłe otwieranie przeciwstawnych zleceń.

9. BE {pips} – wartość tę ustawiamy na min 5. Oznacza to, że jeśli cena odjedzie w naszym kierunku o więcej niż 5 pips (dajemy rynkowi trochę „odetchnąć”), automatycznie uruchomiony zostanie SL z platformy mt4 na poziomie TP BE + 1 pips, a wszystkie zlecenia obronne będą anulowane. Oznacza to, że będzie możliwe osiągnięcie jednego z dwóch celów: albo cena dojdzie do naszego zakładanego TP kończąc trade zyskiem, albo zamknie się na „0+1” pips.

10. Miejsca zagrań : jest wiele strategii zagrań – pod tym względem jedyne co możemy zasugerować, to aby zagrywać w miejscach w których cena dynamicznie podąża w jakimkolwiek kierunku, a unikać miejsc które mogą nas narazić na tzw. „piłowanie”. Dla nas takim idealnym miejscem zagrania jest takie, gdzie większość niedoświadczonych uczestników rynku stawia swoje Stop Lossy. Z naszej wiedzy i obserwacji wynika, że „wywalenie ze Stop Loss-ów” jest ulubionym miejscem Market Markerów oraz dużych graczy (instytucji / funduszy inwestycyjnych / smart money / „wielorybów” / „słoni”). Robią tak, gdyż aby ruszyć cenę na rynku potrzebna im jest płynność (liquidity), a taką dostarczają przede wszystkim właśnie SL. Dlatego staramy się tak ustawić (zazwyczaj Limit ale zdarzają się również zlecenia typu Stop) zlecenie inicjujące, aby nasze zlecenie obronne hedge wypadało 3-4 pips powyżej (przy szczytach) lub poniżej (przy dołkach) miejsca, w którym inni uczestnicy rynku stawiają swoje SL. Naszym celem jest takie ustawianie zleceń, aby uruchomianie hedge było maksymalnie jak najrzadsze.

11. Kiedy nie gramy:

a. staramy się być poza rynkiem na +/- co najmniej 30 min przed/po publikacji ważnych danych makroekonomicznych (z powodu częstego rozszerzania spreadów przez brokerów)

b. w godzinach o niskiej zmienności dla danego waloru oraz po godzinach gdy nie gra „Londyn i/lub Nowy York” (np. w nocy)

c. gdy są święta w Polsce / UK / USA

d. gdy cena porusza się „ bokiem”

e. w czasie +/- 2 dni od rolowania kontraktów (tzw. „trzy wiedźmy”)

f. w czasie urlopu

Przekazując powyższe spostrzeżenia, nie dajemy żadnych gwarancji zyskownych tradów lub uniknięcia strat, ale przynajmniej mamy nadzieję przyczynić się do zwiększenia jakości Twoich zagrań oraz komfortu psychicznego w tradingu życząc Ci z całego serca „puchnącego od $$$” rachunku bankowego „ 

rynek: FOREX

typ: półautomat

platforma handlowa: mt4

system operacyjny: Windows

wysyłka: mail

czas dostawy: 1 dzień

instrukcja: tak

pomoc techniczna: tak

darmowa aktualizacja: tak

Dostęp do subskrypcji wymaga wcześniejszej rejestracji.

Oprogramowanie
HEDGE 2.0
/10 dni
25 zł
/ 6 miesięcy
/ 1 rok
/ 3 miesiące
119 zł
199 zł
349 zł
Slider
Cechy projektu:
- Realne produkty
- Wyniki dostępne on line
- 100% kontrola depozytu przez klienta
- Zweryfikowani partnerzy
- Licencjonowany broker ECN
- Doświadczeni handlowcy

Image is not available
Slider
PARTNER:
Wydawnictwo i księgarnia on line
PARTNER:
Pracownia Twórcza w Bielsku Białej
PARTNER:
Zajęcia plastyczne dla dzieci w Bielsku Białej
PARTNER:
Biuro projektów architektonicznych i krajobrazu
Slider