logo eg6

KLUB zdrowego inwestora

 

Kryptowaluta jest rodzajem rozproszonego systemu księgowego, który jest zabezpieczany za pomocą kryptografii. Szyfrowanie zapobiega dokonywaniu nieautoryzowanych zmian we wpisach znajdujących się w systemie. Węzły systemu przechowują historię transakcji. Kryptowaluty można gromadzić w portfelach, do których dostęp mają tylko właściciele kluczy prywatnych.

Transakcje dokonywane za pomocą kryptowalut wymagają potwierdzenia, tzw. konsensusu czyli zgody użytkowników sieci. Ten konsensus może być osiągany za pomocą różnych metod, m.in Proof of Work który wymaga rozwiązania skomplikowanego zadania, przy użyciu dużej mocy obliczeniowej. W wyniku wykonywania takiej pracy najczęściej powstają nowe jednostki kryptowaluty, proces ten zwany jest kopaniem kryptowalut. Inne rodzaje konsensusów to: Proof of Stake czy Delegated Proof of Stake.

Kryptowaluty mają różne funkcje, począwszy od środka płatniczego, poprzez platformę do tworzenia aplikacji czy zawieranie inteligentnych kontraktów (ang. smart contracts). Niektóre kryptowaluty umożliwiają tworzenie ICO.

Pierwszą kryptowalutą jest Bitcoin, stworzony jako system cyfrowej gotówki przez Satoshi Nakamoto. Bitcoin bazuje na technologii blockchain czyli łańcuchu bloków, w którym są przechowywane dane.

Istnieje wiele kryptowalut, bazujących na różnych rodzajach technologii i mających różnorodne funkcje. Cechą wspólną kryptowalut jest zabezpieczenie za pomocą kryptografii.

 

Jak działa blockchain

Blockchain jest rozwiązaniem, które po raz pierwszy w historii usuwa lub pozbawia znaczenia pośredników w transakcjach biznesowych, zwiększając w ten sposób wartość istniejących produktów, usług i interakcji na poniższe sposoby:

Blockchain jest rozwiązaniem, które po raz pierwszy w historii usuwa lub pozbawia znaczenia pośredników w transakcjach biznesowych, zwiększając w ten sposób wartość istniejących produktów, usług i interakcji.

Zabezpieczając użytkownika przed podwójną płatnością. Blockchain uniemożliwia wydanie dwukrotnie zasobów na ten sam cel ? potwierdzając autentyczność każdej transakcji (np. w branży nieruchomości, usługach medycznych, ubezpieczeniach, systemach do e-głosowania, bazach danych czy usługach finansowych).

Zapewniając konsensus. W nowym modelu grupy komputerów współpracują, by osiągnąć porozumienie. Gdy 51% wchodzących w skład takiej sieci maszyn ?zgadza się? co do jakiegoś zagadnienia, konsensus zostaje osiągnięty i transakcja/operacja zostaje zapisana do cyfrowego rejestru (blockchaina). Blockchain zawiera nieskończoną listę transakcji, a każdy komputer pełną kopię całego łańcucha. Jeśli więc którykolwiek z komputerów spróbuje dodać do rejestru nielegalną transakcję, konsensus nie zostanie osiągnięty (51% komputerów nie wyrazi na to zgody), a operacja nie zostanie zarejestrowana.

 

Sieci blockchain działają na podstawie czterech podstawowych zasad. Sieci są:

  1. Dystrybuowane ? na wszystkich maszynach wchodzących w skład sieci. Sama struktura jest zdecentralizowana, a każdy komputer ma kopię blockchaina.
  2. Publiczne ? ?aktorzy? biorący udział w poszczególnych operacjach są ukryci, jednak każda transakcja jest widoczna dla wszystkich uczestników.
  3. Wyposażone w stempel z datą ? wszystkie transakcje są oznaczone datą zawarcia, widoczną dla wszystkich.
  4. Trwałe ? z uwagi na konstrukcję sieci jest ona niewrażliwa na uszkodzenia. Nie zostanie przypadkowo skasowana/zalana/spalona itp.

 

Jak stworzyć łańcuch bloków

Zasada jest prosta: pojedyncza transakcja jest w tym systemie blokiem, a seria zarejestrowanych transakcji tworzy łańcuch. Stąd nazwa łańcuch bloków ? blockchain.

Procedura tworzenia wygląda następująco: ?kopacz? (miner, czyli w tym przypadku komputer) tworzy pojedynczy blok, co jest procesem stosunkowo kosztownym i czasochłonnym (to tzw. kopanie). Jeśli blok został stworzony prawidłowo, jest to potwierdzane stosownym przeliczeniem, którego efektem jest pozyskanie tzw. proof of work. Ten proof of work jest trudny do pozyskania, ale łatwy do zweryfikowania przez innych uczestników sieci. W skrócie rzecz ujmując, można przyjąć, że jest on niczym skomplikowana układanka ? trudna i czasochłonna na etapie tworzenia, ale po jej powstaniu można błyskawicznie stwierdzić, czy została ułożona poprawnie.

Kolejnymi etapami są przesłanie do sieci pozyskanego proof of work oraz jego weryfikacja przez innych ?kopaczy?. Jeśli osiągną oni konsensus (zgodzi się co najmniej 51% uczestników sieci), transakcja zostaje oficjalnie dodana do blockchaina.

 

Dlaczego to rozwiązanie jest tak bezpieczne

Przede wszystkim dlatego, że technologia ta oferuje proste i skuteczne metody weryfikowania tego, co jest prawdą, a co nią nie jest ? każdy uczestnik procesu, zarówno producent, jak i konsument, może łatwo stwierdzić, czy dane są prawdziwie i niemodyfikowanie.

Do procesu stworzenia nowego bloku, dajmy na to bloku 101, wykorzystywana jest niewielka część danych z poprzedniego bloku (lub jego hash) ? nr 100. By później powstał blok 102, należy użyć danych z bloku 101 i tak dalej. Wszystkie nowe transakcje oparte są na poprzednich ? trochę jak lampki na choince. Gdyby więc ktoś chciał zmienić jedną transakcję (usunąć jedną z lampek z łańcucha), musiałby zmodyfikować wszystkie poprzednie transakcje zarejestrowane w danym łańcuchu. Prawdopodobieństwo takiej operacji jest praktycznie zerowe, ponieważ do każdej takiej modyfikacji niezbędne byłoby pozyskanie konsensusu.

Rezultatem jest niemożliwy do modyfikowania cyfrowy rejestr wszystkich uzgodnionych i zarejestrowanych transakcji ? pojedyncze źródło prawdy. To rozwiązanie naprawdę zmieni świat, znacznie usprawniając funkcjonowanie wszelkich środowisk, w których wymiana informacji ma kluczowe znacznie. Będą to choćby:

księgowość (audyt, wykrywanie oszustw);

branża lotnicza (np. zarządzanie procesem produkcji);

energetyka (inteligentne pomiary zużycia energii i zdecentralizowana sieć);

medycyna (funkcjonowanie urządzeń medycznych oraz wymiana danych o pacjentach);

finanse (wymiany walut, reemisja);

nieruchomości (obsługa transakcji, zarządzanie procesami);

edukacja (sprawniejsze zarządzanie przydziałami/zadaniami).

Blockchain ma potencjał, by zmienić wszystko, z czym spotykamy na co dzień ? od naszych ubrań, przez nasze jedzenia, aż po wszystkie kupowane produkty.